I tiden på kunstakademiet og i flere år herefter arbejdede jeg med batik, men begyndte i 80-erne at male på silke. Den kolorit og glans som silken tilfører billederne betager mig.

Jeg har sammen med keramiker Niels Helledie fremstillet vægdekorationer hvori de keramiske figurer er monteret med en baggrund af
bemalede silkebaner. Endvidere har jeg sammen med forfatteren Else Tranberg Hansen forenet poesien med silkemaleriet.

Sideløbende med batik og silkemaling har jeg arbejdet med papircollage og assemblage.

I de senere år har jeg desuden anvendt oliepastel og en kombination af akryl og oliefarver i mine billeder.


Motiverne i billederne tager oftest udgangspunkt i naturen eller i gamle bygningsværker, men underordnes til stadighed den kunstneriske hensigt, - nemlig spændingerne i flade, streg og form og - ikke mindst - i farve.

Der er en poetisk dimension i værkerne, - lette antydninger af kendte former; men det afgørende er intensiteten, farvernes indbyrdes forhold. Dette bevirker at øjet finder hvile og at man får anledning til at fordybe sig.


Billederne har en titel som imidlertid er én subjektiv opfattelse blandt mange. Titlen skulle nødig vildlede i stedet for at vejlede